top of page

Wått och torrt

Wått och torrt ungdomsverksamhet

Välkomna till ungdomssektionen i Träslövsläges båtklubb.

Vår idé och förhoppning är att skapa ett intresse för båtlivet samt härlig gemenskap i vår fina hamn och lokaler.

Vår vision är att främja intresset för båtlivet samt att utveckla individens kunskaper inom sjömanskap.
Båtklubbens ungdomssektions verksamhetsidé är följande: Vi skall verka för att alla intresserade skall få möjlighet att testa på och utvecklas inom båtliv och sjömanskunskap. Verksamheten inriktas på åldrarna 9-15 år. Träslövsläges ungdomssektion ”Wått & Torrt” skall ha gott rykte och man skall ha roligt tillsammans. Verksamheten skall präglas av hög etik och god moral.

 

Seglarskola4.jpg

- Vi vill vara en förening med stort hjärta
- Vi vill ha glädje och gemenskap i fokus
- Vi vill ha en trygg och säker hamn
- Vi vill vara en förening med hög etik, god moral, och gott rykte
- Vi vill visa respekt för varandra och våra olikheter och vara goda förbilder
- Alla har rätt att få vara med
- Nolltolerans mot alla typer av trakasserier och kränkningar

Varmt välkomna
Vänliga hälsningar Rikard Asplund, Roland Ströhmeyer och Henrik Nelje

Anmälan sker till kansliet på info@traslovslagesbatklubb.se eller 0340-670707

pdf.png
pdf.png
Seglarskola1.jpg
bottom of page