top of page

Medlemmar

Styrelse
20220331_202124.jpg

Ordförande

Magnus Sandberg
ordf@traslovslagesbatklubb.se

Ansvarsområde: 
Servicehus, utskick, skyltar


 

Hamnkapten

Peter Aronsson
peter.aronsson@traslovslagesbatklubb.se

Ansvarsområde: 
Klubbhus, gästbryggan, båtgaraget, el


 

Ekonomi/personalanvarig

Peter Johansson
peter.johansson@traslovslagesbatklubb.se

Ansvarsområde: 
Ekonomi, personal, bastu, vaktkur, uthyrning

 

Sekreterare, IT/ teknik, bokamera, hemsida

Mattias Rödlund
mattias.rodlund@traslovlsagesbatklubb.se

Ansvarsområde:
Sekreterare, IT. teknik, Bokamera, hemsida

Miljö/ tappstation

Calle Nilsson
kalle.nilsson@traslovslagesbatklubb.se


Ansvarsområde:
Miljö/ tappstation 


 

Marknad, sponsring

Henrik Näsström
henrik.nasstrom@traslovslagesbatklubb.se


Ansvarsområde:
Marknad/ sponsring

 

Kappseglingsansvarig, Segeltävlingar

Kenne Andersson
kenne.andersson@traslovslagesbatklubb.se


Ansvarsområde:
Kappseglingsansvarig, Segeltävlingar

 

Medlemsbryggorna

Johan Sundqvist
johan.sundqvist@traslovslagesbatklubb.se


Ansvarsområde:
Medlemsbryggorna

RIB båtar

Rasmus Syren
rasmus.syren@traslovslagesbatklubb.se


Ansvarsområde: 
RIB båtarna

 

Ungdomsansvarig

Henrik Sandstedt
henrik.sandstedt@traslovslagesbatklubb.se


Ansvarsområde: 
Ungdomsansvarig, Wått & torrt, seglarskol
a

 

bottom of page