top of page

Segling

Kvällsseglingar 2024

Kvällsseglingarna hålls på torsdagar från 16/5 fram tills 19/9
 

Samling 17:45 för genomgång av bana.

Vårt upplägg för kvällsseglingarna är att det ska vara enkelt att ta sig ut och segla lite och kräva minimalt med arrangering.
Start enligt SRS-listan där starttid för varje enskild båt finns beroende på vindstyrka.

Har du ingen egen båt men är sugen på segling? Kom till samlingen 17:45, det brukar alltid finnas någon båt att följa med på!

kvässsegling.jpg
Resultatlista
SRS 2024-1.JPG
SRS 2024-2.JPG
bottom of page