top of page

Medlemmar

TallyKey elsystem, så fungerar det:

För att aktivera ström i uttaget, behöver du ett Tallycard. Det köper du vid hamnkontoret/kansliet. Då kan du välja det belopp som passar din förbrukning.
Om hamnkontoret/kansliet är stängt kan ni köpa Tallycard på MiniTretoppar eller Joels Brygga. Dessa kort är på 50:-/ st.

Gå till stolpen och öppna luckan genom att trycka på knappen som är placerad på stolpens högra sida. Sätt sedan in kortet i läsaren för det uttag du valt (A,B,C,D,E,F). Låt kortet sitta i till du hör ett pip (3 sek.) Nu är ditt eluttag laddat och klart för användning. Eluttaget laddas med 10 kr för varje gång ni trycker in kortet. Ladda på så många gånger som ni tror att ni behöver ström till. 

Om det finns outnyttjad ström kan den föras tillbaka på kortet.
Sätt in kortet i läsaren och vänta 10 sekunder!! Det beloppet som kommer upp på displayen förs över till kortet. Ta ut kortet.

Visning på display:
- När det inte är kort i läsaren, visas läsarens restbelopp.
- När det är kort i läsaren, visas kortets restbelopp.


 

IMAG1809.jpg
bottom of page