top of page

Segling

Seglarskola

Så ofta vi har möjlighet så anordnas det nybörjar- och fortsättningskurs i optimist.

Seglarskolan sköts av utbildade segelinstruktörer med eget intresse och stor vana av segling. En lyckad vecka för deltagare och instruktörer innebär en balans mellan lek och allvar samt ett fortsatt intresse för segling hos både stora och små sjöbusar.

Dessvärre är seglarskolan inställd 2023 pga. brist på instruktörer.

Juniorkurs

Kanske har du aldrig suttit i en segelbåt eller så är du en van seglare, oavsett kommer du ha lärt dig massor när veckan är slut. För många är det första gången i en segelbåt men i slutet av veckan seglar du helt själv. Under veckan blandas lek, teori och praktik utifrån dina kunskaper. På havet seglar du de olika segelsätten, leker lekar och testar på nya saker. Veckan avslutas med att vi seglar till en obebodd ö och fikar.

Även juniorkursen är inställd 2023

Seglarskola1.jpg
Vem kan lära sig att segla?

Alla kan lära sig segla!

Det krävs inga förkunskaper för att gå i seglarskola, det enda som krävs är att man kan simma 200 meter. Det finns inte heller någon åldersgräns varken uppåt eller nedåt, men av erfarenhet ska barnen kunna ta till sig instruktioner och följa dem. Dessutom är det önskvärt att eleverna deltar av egen vilja och inte uteslutande på grund av någon annans önskemål.

Juniorkurser hålls under juli månad, vecka 26-29, kl 9-12 och 13-16 måndag-fredag. Vi försöker styra in nybörjarna på förmiddagstiderna och fortsättningskurserna på eftermiddagarna för att det ska bli lite jämnare grupper vad gäller kunskaperna.

Det är inget absolut måste, så har ni barn som vill gå i samma grupp med olika erfarenheter så är det ok.
 

bottom of page