top of page

Medlemmar

Aktuella avgifter

Båtplatsavgifter

Bredd:
2.5 m

3.0 m

3.5 m

4.0 m

4.5 m

5.0 m

Andelar

44

53

62

70

78

86

     Pris

2.783:-

3.362:-

3.922:-

4.428:-

3.934:-

5.540:-

Sjöbodsarrende

Båtskåpsarrende

Båtskåp hyra

800:-

150:-

450:-

Övriga avgifter:

Registreringsavgift
Administration 2:a hands uthyrning ej. medlem

Nattvakt ej utförd

Arbetsdag ej utförd

Bodförsäkring
Båtskåpshyra gamla
Båtskåpshyra nya

Sjösättning

Vagnuppställning sommar ej på båtklubben

Vinteruppställning ej TBK, pris per påb. breddm.

Torrsättning
El kWh
Nycklar deposition
Miljöavgift

600:-
500:-

1.500:-

1.500:-

100:-

150:-

450:-

600:-

300:-

60:-/m2

1.000:-/30 min

3:-

200:-

75:-

Medlemskap

Medlemsavgift TBS vuxen
Medlemsavgift TBS barn

Medlemsavgift TBS familj

350:-

50:-

450:-

Samtliga priser inkl. moms

bottom of page