top of page

Medlemmar

Anläggningen - historik och information

TBK - Träslövsläges Båtklubb

Klubben bildades 1974 i första hand för att kunna erbjuda en bra småbåtshamn i Träslövsläge.

TBK drivs i form av en ekonomisk förening och alla som har en båtplats äger andelar i föreningen. En andel som också ger rösträtt på medlemsmötet. Hamnen och hamnplanen förvaltas av klubben som ansvarar kollektivt för bryggor, fästen, bojstenar etc. Båtplatsägaren ansvarar personligen för förtöjningsbommarna och pålar.

Sopcontainer, miljöstation, sugtömningsanläggning och utlagsvask för porta-potti finns för uppsamling av ”båtavfall” och kan utnyttjas av medlemmar och gästande båtar. Spolplattan där båtarna tvättas vid upptagning får nyttjas av medlemmarna. Spolvattnet renas innan det släpps ut i havet.

Y-bommarna delas oftast av två ägare. Detta bör uppmärksammas vid båtplatsbyten eller byten till större båt, så att bägge delägarna är överens om storlek och hållfasthet på bommen.

Mastkranen är tillgänglig för alla medlemmar. Verktygsskjulet är tillgängligt för alla medlemmar.
Klubblokalen får fritt disponeras av medlemmar. Det finns ett fullt utrustat kök. Båtplatsägare kan även  hyra lokalen för privata fester.

Sjöbodarna tillhör båtplatserna. Bodarna kan bara säljas till andra med en båtplats.

Årsmöte äger rum efter kallelse skickas ut. Mötet avhandlar stadgeenliga ansvarsfrågor samt information och diskussion om föreningens skötsel och framtid med mera.


 

TBS - Träslövsläges Båtsällskap

TBS är en ideell förening som håller till i småbåtshamnen i Träslövsläge. Sällskapet har tillgång till båtklubbens anläggning som ägs och förvaltas av TBK. Alla som är delägare i TBK är också medlemmar i TBS. Föreningarna har samma styrelse och har gemensamma årsmöten och styrelsemöten.

TBS har en verksamhet bestående av utbildning, främst för ungdomar på optimistjollar men det förekommer även vuxenutbildningar.

Träslövsläges Båtsällskap jobbar också för ett socialt umgänge bestående av diverse fester.


 

bottom of page