Program

Program fredag 15 maj 2020

Möjlig registrering kl. 18.00 – 19.00
 

Program lördag 16 maj 2020

Registrering kl. 08.00 – 09.30
Skepparmöte kl. 09.30
Tid för första varningssignal kl. 10.55
Regattamiddag med separat anmälan 19.00
 

Program söndag 17 maj 2020

Tid för första varningssignal kl. 09.55
Prisutdelning så fort som möjligt efter dagens seglingar