Pay registration

Anmälningsavgiften är 850 SEK för 505 och 500 SEK för Finn-jolle och betalas genom att beloppet betalas in på bankgiro 874-9277, märk betalningen med namn, klass och segelnummer

Foreign competitors can pay to our IBAN number SE7180000838810040701120


Först när betalning skett är ni till fullo anmälda.