Kvällssegling 2018


Kvällsseglingarna hålls på torsdagar följande datum:
Datum för vårserien 10/5, 17/5, 24/5, 31/5, 7/6, 14/6, 21/6, 28/6 och 5/7
Datum för höstserien 9/8, 16/8, 23/8, 30/8, 6/9 och 13/9

Samling 18:15 för genomgång av bana.

Vårt upplägg för kvällsseglingarna är att det ska vara enkelt att ta sig ut och segla lite och kräva minimalt med arrangering. Vi brukar samlas i klubbhuset 18:15 för genomgång av bana. Start enligt SRS-listan där starttid för varje enskild båt finns beroende på vindstyrka.

Har du ingen egen båt men är sugen på segling? Kom till samlingen 18:15, det brukar alltid finnas någon båt att följa med på!

För mer information om regler m.m. kontakta segling@tbs-tbk.org

Foto: Mattias Wallman