Kvällssegling 2017


Kvällsseglingarna hålls på torsdagar följande datum:
Datum för vårserien 18/5, 25/5, 1/6, 8/6, 15/6, 22/6, 29/6 och 6/7
Datum för höstserien 10/8, 17 /8, 24/8, 31/8, 7/9 och 14/9

Vårt upplägg för kvällsseglingarna är att det ska vara enkelt att ta sig ut och segla lite och kräva minimalt med arrangering. Vi brukar samlas i klubbhuset 18:15 för genomgång av bana. Start enligt SRS-listan där starttid för varje enskild båt finns beroende på vindstyrka.

Har du ingen egen båt men är sugen på segling? Kom till samlingen 18:15, det brukar alltid finnas någon båt att följa med på!

För mer information om regler m.m. kontakta segling@tbs-tbk.org

Foto: Mattias Wallman