TallyKey/ TallyCard passersystem

För att komma in i duschutrymmen, klubbutrymmen med kök/TV, tvättstuga behövs ett TallyKey kort. Vi skickar inte ut kort till samtliga medlemmar av kostnadsskäl, utan man får köpa ett kort via betalautomaten vid Hamnkontoret.

Inpassering till lokaler Aktivering dusch Sätt in kortet