TallyKey elsystem


Medlemmar - så fungerar det:

För att aktivera ström i uttaget, behöver du ett Tallycard. Det köper du vid betalautomaten vid hamnkontoret. Ni laddar kortet med en summa som ni väljer, och betalar direkt med Visa/MasterCard.

Gå till stolpen och öppna luckan genom att trycka på knappen som är placerad på stolpens högra sida. Sätt sedan in kortet i läsaren för det uttag du valt (A,B,C,D,E,F). Låt kortet sitta i till du hör ett pip (3 sek.) Nu är ditt eluttag laddat och klart för användning. Eluttaget laddas med 10 kr för varje gång ni trycker in kortet. Ladda på så många gånger som ni tror att ni behöver ström till. För 10 kr får ni 5 kwh.

Om det finns outnyttjad ström kan den föras tillbaka på kortet.
Sätt in kortet i läsaren och vänta 10 sekunder!! Det beloppet som kommer upp på displayen förs över till kortet. Ta ut kortet.

Visning på display:
- När det inte är kort i läsaren, visas läsarens restbelopp.
- När det är kort i läsaren, visas kortets restbelopp.

Ladda ner översiktskarta över hamnen,