Arbetsdagar

Vi kommer att lägga ut arbetsdagar och arbetsuppgifter på denna sida inom kort. Ni kan anmäla er för en specifik arbetsuppgift om ni är duktiga inom ett visst område eller behöver enklare uppgifter pga hälsa. Ni som vill sätta upp er på en arbetsdag gör en anmälan på vår hemsida eller Ring kansliet Måndager och Fredagar mellan kl 9-12 Arbetsuppgifter 2022 Vi skulle behöva någon som lagade 2 st vattenläckor innan vi sätter på vattnet, någon kunnig på området. Vi har en läcka under första bryggan, lite knivigt och en läcka ute på första flytbryggan. Kontakta gärna vaktmästaren. Som vanligt behöver vi folk som hjälper till vid sjösättningen. Någon som vill hjälpa till att storstäda festlokalen, toan behöver torkas ordentligt även väggar och brunnar +avlopp, städkrubben är äcklig där även brunnen behöver rengöras, bra om ni är ett par stycken Någon gång i oktober november. Vi behöver någon som hjälper till att storstäda duscharna gör rent brunna och avlopp,gärna någon gång efter torrsättningen i höst. Gärna 2st / pers Rensa våra rabatter, Vi behöver se över våra flaggstänger, vissa skall lagas ev byta linor och tvättas, gärna 2 st personer. Ta bort g:a bryggan och städa upp skräp vid helekopterplattan gärna 2 st personer Skall sågas upp och fraktas bort. Bygga bänkar på nya gästbryggan vid restaurangen. Gärna flera personer. Bryggorna skall högtryckstvättas och lagas gärna innan sjösättning 4 personer Tömma miljöstationen och städa där inne. 2 personer Laga,tvätta och ställa ut befintliga utemöbler, gärna flera personer. Skrapa och måla om bastun flera personer. ev byte av viss panel Fönsterputts alla fönster gärna till hösten Demontera trasiga båtskåp, frakta bort och bygga till bryggorna ev några soffor. flera personer Renovering av vakttorn flera personer senare projekt. Ta bort trasig träramp utanför lokalen mot golfbanan och plocka ner 2st gamla anslagstavlor som sitter vid ingången på lokalen och frakta bort. 2 st personer Storstäda vår bastu göra rent avlopp och brunnar, även utetoaletterna vid lokalen 3st torka väggar avlopp och brunnar. 2 personer Tvätta och laga optimistjollarna och ev köra upp till vår lokal. Skräprunda, samla skräp på uppställningsplatsen och redan ihopsammlat skräp, skall köras till dumpen. flera personer efter sjösättningen. Rensa mastskjulet köra till dumpen. 2 personer Vindmätaren på lokalen är trasig finns det någon som kan titta på den och få den att fungera igen. Rensa rummet bakom köket i lokalen och köra till dumpen, även trasiga kylskåp. 4 personer. Staketet på piren skall sättas upp gärna som det finns några personer med snickarkunskap. All anmälan görs till kansliet. Glöm inte att skriva upp er på listan när ni gjort er arbetsdag.


Anmälan arbetsdag: