Vi har Blå Flagg

Utmärkelse och verktyg för hållbar utveckling

Blå Flagg är en internationell miljömärkning för fritidsbåtshamnar och stränder som finns i 49 länder. 2015 erhöll 12 svenska hamnar och 9 stränder Blå Flagg. Varje hamn eller strand med Blå Flagg måste uppfylla ett antal kriterier inom områdena vattenkvalitet, säkerhet och service, miljöutbildning samt information.
Det finns många och i viss mån olika anledningar till att stränder och hamnar i Sverige har Blå Flagg. Blå Flagg är välkänt hos många internationella turister, framförallt Europeiska, och många hamn- och strandägare tycker att Blå Flagg hjälper dem att visa att deras anläggning(ar) uppfyller dessa kriterier – att de vet vad de kan förvänta sig.

En del kommuner tycker även att det är viktigt att visa för sina invånare att de uppfyller högt ställda krav på miljö och säkerhet och därför väljer att jobba med Blå Flagg. Sen finns det anläggningar som använder Blå Flagg som ett verktyg att utvecklas inom organisationen.

Oavsett anledning så är det vår ambition att hjälpa er att få ut mesta möjliga av ert Blå Flagg-arbete. Många anläggningar har uppskattat den praktiska hjälp och de tips som de får av oss i samband med ansökan, kontrollbesök och det seminarium som vi försöker anordna årligen.