Anmälningsavgift Finn- och OK-jolle

Pris:
1 500 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
Efteranmälan är förhöjd med 250:- SEK, totalt 1.500:- SEK och kan göras fram till
10 Augusti 11.00.

Anmälningsavgiften inkluderar After Sail och Regatta middag.