Arbetsdagar under 2021

Vi är i stort behov av folk som vill göra sin arbetsdag med att hjälpa till att bygga upp
vår brygga. 
Man kan anmäla sitt intresse till antingen Kansliet 0340-670707 eller Jonas 0763-429400
Anmälan på vår hemsida går också bra.

Ansvarig Peter Aronsson

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter